Birdie - Golf Courses in Malaysia

Hello!

Register Login

Tournament Player List

Tournament:   OB Green Valley Fri 7 Dec 2018
Course:   Rayong Green Valley — Rayong Green Valley
Round:   1 — Friday 07-12-2018

ID Name Index Tee HCP Tee Tee Time Sign in
1 1006793 Chris Thompson 23.5 26 White
09:20
1 1001610 Thomas-Joerg Luescher 21.6 24 White
09:20
1 1001810 Peter Nixon 8.1 9 White
09:20

2 1008087 Jon Kittilsen 19.2 21 White
09:27
2 1002173 Allan Robartson 18.0 20 White
09:27

3 1001734 Kim Danboise 10.0 11 White
09:34
3 1001641 Per Loevgren 16.2 18 White
09:34
3 1001896 Andrew Makara 23.3 26 White
09:34

4 1001614 David Davies 23.2 26 White
09:41
4 1001774 John Stafford 14.4 16 White
09:41
4 1001760 Stephen Mann 11.5 13 White
09:41
4 1001842 Robert Mattes 19.7 22 White
09:41

5 1000583 Pierre Zbinden 20.0 22 White
09:48
5 1005665 Butsarawan Phintham 20.6 21 Red
09:48
5 1001644 Sel Wegner 12.6 14 White
09:48
5 1001818 Edwin Turner 24.0 27 White
09:48

6 1011768 Gabriel Enright 16.8 19 White
09:55
6 1001824 Eddy Beilby 18.5 20 White
09:55
6 1003276 Barry Copestake 15.7 17 White
09:55
6 1010233 Rod Crosswell 13.8 15 White
09:55

7 1001886 Sugar Ray Handford 18.1 20 White
10:02
7 1002051 Dennis Pelly 12.6 14 White
10:02
7 1007166 eero sikka 4.8 5 White
10:02

8 1011839 Kristjan Spongolts 11.3 13 White
10:09
8 1011837 Indrek Julee 12.3 14 White
10:09
8 1011835 Margus Luih 11.6 13 White
10:09
8 1011841 Toni Karu 21.8 24 White
10:09

Birdie - Golf Courses in Malaysia © 2017 Birdie.com.my

Privacy Policy
Terms and Conditions